Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Όταν οι Ελληνίδες δεν μπορούσαν να ψηφίσουν και η ψήφος τους εθεωρείτο «επικίνδυνη και αποκρουστέα»!..

πηγή: left.gr

Μια και σήμερα είναι ημέρα της γυναίκας... Μια και σήμερα πρέπει να θυμόμαστε και να συλλογιζόμαστε πόσες άλλες παρόμοιες επιθέσεις δέχονται κοινωνικές ομάδες ακόμα και σήμερα...

Η "Εφημερίδα των κυριών" ήταν η πρώτη εφημερίδα στην οποία έγραφαν αποκλειστικά και μόνο γυναίκες και αυτό ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα στην Ελλάδα του 1887, που ελάχιστοι γνώριζαν γράμματα και οι γυναίκες ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Η εφημερίδα έγινε δεκτή από τους Έλληνες με περιπαικτικά και υβριστικά σχόλια, όπως για παράδειγμα ότι κατά την περίοδο της μηνιαίας αδιαθεσίας τους είναι ανισσόροπες και σ έξαλλη πνευματική κατάσταση! Άρα αφού δεν ξέρουμε την ημερομηνία των εκλογών (που ίσως έχουν περίοδο) δεν μπορούν να ψηφίσουν! Το απόσπασμα είναι από την εφημερίδα «Νέα Ημέρα» της 20ής Μαρτίου 1928:«Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθή ψήφος εις τας γυναίκας. Σχετικώς με το ίδιον τούτο θέμα διαπρεπέστατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξει από του βήματος της Βουλής το επιστημονικώς πασίγνωστον, άλλως τε, γεγονός ότι παν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπον και έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμένας ημέρας εκάστου μηνός… Νεώτεραι και ακριβέστεραι έρευναι καταδείκνυσιν ότι ου μόνον...

Δεν υπάρχουν σχόλια: